6.6.2013.

Uvjeti korištenja

Pravni uvjeti korištenja sadržaja internetskih stranica UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Daljnje korištenje smatra se pristankom na predmetne pravne uvjete.

Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove web stranice.

Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima. UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internetskih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Informacije koje UniCredit Leasing Croatia d.o.o. objavljuje na ovim internetskim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internetskim stranicama.

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na internetskim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internetskim stranicama. Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica UniCredit Leasing Croatia d.o.o., pojedinačnih elemenata internetskih stranica, dizajna logotipa UniCredit Leasing Croatia d.o.o., bez izričitog pismenog odobrenja UniCredit Leasing Croatia d.o.o.